Dni Petržalky 2013

Už tradične patrí polovica júna akcii pod náznom Dni Petržalky. Bratislavská mestská časť oslavuje a okrem zaujímavých akcii nechýba ani prezetácia organizácii z Petržalky. Ako každý rok, aj v roku 2013 ste mali 15. júna možnosť zapozerať sa na Slnko počas prezentácie našej organizácie. Okrem samotného pozorovania sme prezetovali náš klub, mladým sme ponúkali možnosť zúčastniť sa Astronomickej výmeny skúseností, či navštevovať astronomický krúžok.