Majáles 2013

4. mája 2013 sa na Tyršovom nábreží v Petržalke uskutočnil petržalský majáles. V rámci neho ste mali možnosť pozorovať cez ďalekohľad našu najbližšiu hviezdu. Túto akciu realizovala členka nášho klubu Michaela Brchnelová spolu s kolegami ako jeden z projektov v rámci národného projektu Komprax.