Základné informácie o AKB

Astronomický klub Bratislava získal v roku 2009

čestné uznanie s plaketou Slovenskej astronomickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied za významný príspevok k propagácií a rozvoju amatérskej astronómie v Bratislave

 

Názov organizácie: Astronomický klub Bratislava
Právna forma: občianske združenie, právnická osoba
Dátum vzniku: 8. apríl 1999
Sídlo klubu - korešp. adresa: Romanova 22, 851 02 Bratislava (Zobraziť na mape)
Štatutárny orgán: predseda výkonného výboru, Bc. Peter Kráčalík
Mailový kontakt: peter.kracalik@vesmir.sk
IČO: 31797687
DIČ: 0031797687
Elektr. schránka E0005729387
Bankové spojenie:

SK40 0900 0000 0051 5246 8078 (SLSP)

Hlavná činnosť: činnosti záujmových zväzov, spolkov, klubov

 

 

 

 

Astronomický klub Bratislava je zakladateľom a správcom Fondu na podporu astronómie.