Sponzori

Astronomický klub Bratislava sa dovoľuje aj touto formou poďakovať všetkým organizáciám, ktoré sponzorovaním našich aktivít pomohli k vybudovaniu klubu, ako aj k podpore mladých nádejných astronómov.

Aktuálne podporujú našu činnosť:

NADÁCIA SPP Financovanie projektu Fond na podporu astronómie Astronomického klubu Bratislava (2006 - 2007, v roku 2009 - 2011 a v roku 2018). viac na stránke Fondu.

 

AGENTÚRA SITA Poskytovanie spravodajských informácií pre portál vesmir.sk (od roku 2006).

ATLANTIS SYSTEMS, s.r.o. Financovanie webhostingu portálu vesmir.sk (od roku 2004)

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Spolufinancovanie expedícií za úplným zatmením Slnka na Faerských ostrovoch (2015), Indonézii (2016), USA (2017) a Argentíne (2019) a zároveň financovanie technického vybavenia klubu (v roku 1999)

SÚKROMNÁ STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA ANIMOVANEJ TVORBY Zabezpečenie priestorov na činnosť astronomického krúžku a prednášok v rámci Astronomického klubu Bratislava (od školského roku 2010/2011

 

Podporovali činnosť Astronomického klubu Bratislava v minulosti:


EUROTEL, a.s. (terajší Slovak Telekom) Financovanie pobytu na konferencii Slovenskej astronomickej spoločnosti vo Vysokých Tatrách (2001)

Hlavné mesto SR Bratislava Financovanie projektu Astronomická Bratislava - verejné pozorovania pre deti a mládež v Bratislave (2008) a financovanie prednášok a pozorovaní pre základné a stredné školy (2009, 2012)

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ Materiálne vybavenie cien na sústredenia a súťaže - astronomické kalendáre, ročenky (2005 - 2008)

VYDAVATEĽSTVO DAJAMA Poskytnutie knižných publikácií ako cien na sústredenia a súťaže (2006).

VKÚ, a.s. Materiálové zabezpečenie víkendového astronomického sústredenia na Dobrej Vode (2005), materiálne zabezpečenie cien na sústredenia (2005, 2006)