Vedenie a vedúci sústredení

na stránke sa v súčasnosti pracuje ...

členovia výkonného výboru - od 18.5.2016

  Bc. Peter Kráčalík - predseda
 • spoluzakladateľ klubu, od roku 1999 jeho predseda
 • člen Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV
 • administrátor portálu vesmir.sk
 • koordinátor a zadávateľ úloh do Astronomického korešpondčného seminára
 • vedúci astronomického krúžku v Bratislave
 • vedúci astronomických sústredení
 • prednáša na školách v Bratislave v rámci aktivít AKB

 • expedícia za úplným zatmením Slnka na Faerských ostrovoch (2015)
 • expedícia za úplným zatmením Slnka v Indonézii (2016)

 • v minulosti bol členom Slovenského organizačného výboru IYA 2009
 • v minulosti porotca krajského kola súťaže Čo vieš o hviezdach
 • zúčastnil sa viacerých seminárov AsÚ SAV
 • zúčastnil sa merania a fotografovania koróny na Lomnickom štíte
 • pracuje v oblasti IT v štátnej správe
  Mgr. Mária Šedivá - podpredsedníčka
 • členka klubu od roku 2006
 • vedúca astronomického krúžku v Bratislave
 • hlavná vedúca astronomických sústredení
 • zadávateľka úloh do Astronomického korešp. seminára
 • vedúca na Zraze mladých astronómov Slovenska (SÚH)

 • v minulosti porotkyňa krajského kola súťaže Čo vieš o hviezdach
 • zúčastnila sa seminárov na AsÚ SAV (2008, 2009)
 • pracuje na Chemickom ústave SAV
  RNDr. Mgr. Júlia Horilová - tajomníčka
 • členka klubu od roku 2005
 • členka SPIE International (The international society for optics and photonics, Laser Centre Student Chapter)
 • vedúca astronomických sústredení

 • expedícia za úplným zatmením Slnka na Faerských ostrovoch (2015)
 • expedícia za úplným zatmením Slnka v Indonézii (2016)

 

 

 • v rokoch 2008 - 2012 členka revíznej komisie klubu
 • v minulosti zadávateľka úloh do Astronomického korešp. seminára
 • absolventka biofyziky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  Darina Kráčalíková - hospodárka
 • spoluzakladateľka klubu
 • hospodárka od roku 2006
 • predsedníčka Fondu na podporu astronómie

 • ekonomické vzdelanie nadobudla v roku 1966
 • prax v tejto oblasti má 36 rokov
 • naposledy pracovala na Ministerstve financií SR
  Michaela Brchnelová - projektová manažérka
 • členka klubu od roku 2009
 • členka Astronomickej spoločnosti Pacifiku
 • držiteľka Ceny Priscilly a Bartka Boka od Americkej Astronomickej Spoločnosti a Astronomickej Spoločnosti Pacifiku
 • držiteľka Certifikátu mladého vedúceho v organizovaní projektov – IUVENTA - Komprax
 • držiteľka Certifikátu excelencie európskej súťaže Odysseus
 • držiteľka Ceny primátora Bratislavy za reprezentáciu mesta
 • Držiteľka zlatej medaile v kategórii Astronómia na celosvetovej súťaži Intel ISEF
 • Držiteľka Špeciálnej prvej ceny Koalície pre plazmovú vedu
 • Je po nej pomenovaný asteroid 31462 Brchnelova
 • slovenská organizátorka projektu Expedice Mars
 • venuje sa vysoko-energetickej astrofyzike, rieši najmä spektrálnu analýzu dát z ďalekohľadov XMM-Newton alebo Chandra

 • expedícia za úplným zatmením Slnka na Faerských ostrovoch (2015)

 • účastníčka mnohých ročníkov súťaže Čo vieš o hviezdach? a Astronomickej olympiády
 • administrátorka projektu Vedy pre Mladých v bratislavskom kraj
 • bývalá prednášateľka na školách v Bratislave v rámci aktivít AKB
 • bývalá vedúca letného vedecko-zábavného detského tábora Atlantis
 • študuje v odbore Aerospace Engineering na Technickej univerzite v Delfte (Holandsko).
  Mgr. Hana Kapolková - marketingová manažérka
 • členka klubu od roku 2005
 • členka Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV
 • členka Fondu na podporu astronómie
 • vedúca astronomických sústredení
 • prednáša na školách v Bratislave v rámci aktivít AKB

 • expedícia za úplným zatmením Slnka na Faerských ostrovoch (2015)
 • expedícia za úplným zatmením Slnka v Indonézii (2016)

 • bývalá pracovníčka Tekovskej hvezdárne v Leviciach
 • bývalá vedúca súsredení organizovaných hvezdárňou v Leviciach
 • v minulosti opravovateľka Astronomického korešpondenčného seminára
 • zúčastnila sa 4. Európskej konferencie malých a prenosných planetárií
 • zúčastnila sa viacerých sústredení ZMAS a kempu IAYC
 • pracuje v oblasti meteorológie a klimatológie
  Mgr. Peter Pikuliak - marketingový manažér
 • člen klubu od roku 2007
 • spoluorganizátor prezentačných aktivít v Bratislave

 • pracuje v súkromnej sfére v oblasti riadenia
  Radoslav Novysedlák - člen vedenia
 • člen klubu od roku 2011
 • člen Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV
 • člen Slovenského zväzu astronómov
 • v minulosti prednášal na školách v Bratislave v rámci aktivít AKB
 • pracuje v súkromej sfére

JUDr. Pavol Fiala - projektový manažér

 • - člen klubu od roku 2011
  - pracuje v oblasti koordinácie eurofondov

členovia revíznej komisie (od 10. mája 2012)

Ing. Martin Riška - predseda revíznej komisie
 • - do roku 2005 člen výkonného výboru
  - od roku 2008 predseda revíznej komisie
  - administrátor stránky www.vesmir.sk
  - účastník seminára AsÚ SAV (2006)
  - v minulosti spoluorganizátor pozorovaní pre verejnosť
  - tvorca práce o systéme GPS
  - pracuje v súkromnom sektore 
Martin Murin - člen revíznej komisie
 • - člen astronomického klubu od roku 2010
  - víťaz celoslovenského kola Turnaja mladých fyzikov
  2013 (tím Gymnázia Jura Hronca)
  - držiteľ striebornej medaily z AYPT (Austrian Young
  Phisicists Tournament) v roku 2012
  - absolvoval internetový kurz Introduction to Astronomy
  - finalista v česko-slovenskej súťaži Expedice Mars