Vedenie astronomického klubu

členovia výkonného výboru - od 18.10.2017

  Bc. Peter Kráčalík - predseda
 • spoluzakladateľ klubu, od roku 1999 jeho predseda
 • tajomník bratislavskej odbočky Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV
 • administrátor portálu vesmir.sk
 • koordinátor a zadávateľ úloh do Astronomického korešpondčného seminára
 • vedúci astronomického krúžku v Bratislave
 • vedúci astronomických sústredení
 • prednáša na školách v Bratislave v rámci aktivít AKB

 • expedícia za úplným zatmením Slnka na Faerských ostrovoch (2015)
 • expedícia za úplným zatmením Slnka v Indonézii (2016)
 • expedícia za úplným zatmením Slnka v USA (2017)

 • v minulosti bol členom Slovenského organizačného výboru IYA 2009
 • v minulosti porotca krajského kola súťaže Čo vieš o hviezdach
 • zúčastnil sa viacerých seminárov AsÚ SAV
 • zúčastnil sa merania a fotografovania koróny na Lomnickom štíte
 • pracuje v oblasti IT na Ministerstve vnútra SR.
  Mgr. Mária Šedivá - podpredsedníčka
 • členka klubu od roku 2006
 • vedúca astronomického krúžku v Bratislave
 • hlavná vedúca astronomických sústredení
 • zadávateľka úloh do Astronomického korešp. seminára
 • vedúca na Zraze mladých astronómov Slovenska (SÚH)

 • expedícia za úplným zatmením Slnka v USA (2017)

 • v minulosti porotkyňa krajského kola súťaže Čo vieš o hviezdach
 • zúčastnila sa seminárov na AsÚ SAV (2008, 2009)
 • pracuje na Chemickom ústave SAV
  RNDr. Mgr. Júlia Horilová, PhD. - tajomníčka
 • členka klubu od roku 2005
 • členka SPIE International (The international society for optics and photonics, Laser Centre Student Chapter)
 • počas PhD. štúdia na pracovisku v Medzinárodnom laserovom centre v Bratislave sa stala členkou organizácie SPIE, pričom rok zastávala funkciu prezidentky SPIE v rámci Slovenska.
 • vedúca astronomických sústredení

 • expedícia za úplným zatmením Slnka na Faerských ostrovoch (2015)
 • expedícia za úplným zatmením Slnka v Indonézii (2016)
 • expedícia za úplným zatmením Slnka v USA (2017)

 

 • v rokoch 2008 - 2012 členka revíznej komisie klubu
 • v minulosti zadávateľka úloh do Astronomického korešp. seminára
 • absolventka biomedicínskej fyziky na FMFI UK v Bratislave (Mgr.), fyziky (RNDr.) a biofyziky (PhD.) na PF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
 • Pôsobila na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde vyučovala fyziku, biofyziku a fotoniku.
 • V súčasnosti pracuje ako svetelný technik vo vývoji v automobilovom priemysle.
  Darina Kráčalíková - hospodárka
 • spoluzakladateľka klubu
 • hospodárka od roku 2006
 • predsedníčka Fondu na podporu astronómie

 • ekonomické vzdelanie nadobudla v roku 1966
 • prax v tejto oblasti má 36 rokov
 • naposledy pracovala na Ministerstve financií SR
  BSc. Michaela Brchnelová - projektová manažérka
 • členka klubu od roku 2009
 • členka Astronomickej spoločnosti Pacifiku
 • držiteľka Ceny Priscilly a Bartka Boka od Americkej Astronomickej Spoločnosti a Astronomickej Spoločnosti Pacifiku
 • držiteľka Certifikátu mladého vedúceho v organizovaní projektov – IUVENTA - Komprax
 • držiteľka Certifikátu excelencie európskej súťaže Odysseus
 • držiteľka Ceny primátora Bratislavy za reprezentáciu mesta
 • Držiteľka zlatej medaile v kategórii Astronómia na celosvetovej súťaži Intel ISEF
 • Držiteľka Špeciálnej prvej ceny Koalície pre plazmovú vedu
 • Je po nej pomenovaný asteroid 31462 Brchnelova
 • slovenská organizátorka projektu Expedice Mars
 • venuje sa vysoko-energetickej astrofyzike, rieši najmä spektrálnu analýzu dát z ďalekohľadov XMM-Newton alebo Chandra

 • expedícia za úplným zatmením Slnka na Faerských ostrovoch (2015)
 • expedícia za úplným zatmením Slnka v USA (2017)

 • účastníčka mnohých ročníkov súťaže Čo vieš o hviezdach? a Astronomickej olympiády
 • administrátorka projektu Vedy pre Mladých v bratislavskom kraj
 • bývalá prednášateľka na školách v Bratislave v rámci aktivít AKB
 • bývalá vedúca letného vedecko-zábavného detského tábora Atlantis
 • pracovala v ESTEC Európskej vesmírnej agentúry
 • študuje v odbore Aerospace Engineering na Technickej univerzite v Delfte (Holandsko).
  Mgr. Hana Kapolková - marketingová manažérka
 • členka klubu od roku 2005
 • členka Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV
 • členka Fondu na podporu astronómie
 • vedúca astronomických sústredení
 • prednáša na školách v Bratislave v rámci aktivít AKB

 • expedícia za úplným zatmením Slnka na Faerských ostrovoch (2015)
 • expedícia za úplným zatmením Slnka v Indonézii (2016)
 • expedícia za úplným zatmením Slnka v USA (2017)

 • bývalá pracovníčka Tekovskej hvezdárne v Leviciach
 • bývalá vedúca súsredení organizovaných hvezdárňou v Leviciach
 • v minulosti opravovateľka Astronomického korešpondenčného seminára
 • zúčastnila sa 4. Európskej konferencie malých a prenosných planetárií
 • zúčastnila sa viacerých sústredení ZMAS a kempu IAYC
 • pracovala v Slovenskom hydrometeorologickom ústave ako klimatologička a meteorologička.
 • Momentálne pracuje v oblasti aplikovania IT v meteorológii a klimatológii.
  Mgr. Peter Pikuliak - marketingový manažér
 • člen klubu od roku 2007
 • spoluorganizátor prezentačných aktivít v Bratislave

 • pracuje v súkromnej sfére v oblasti riadenia
  Radoslav Novysedlák - člen vedenia
 • člen klubu od roku 2011
 • člen Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV
 • člen Slovenského zväzu astronómov
 • v minulosti prednášal na školách v Bratislave v rámci aktivít AKB
 • vyštudoval Pomaturitné štúdium astronómie
 • bývalý pracovník hvezdárne v Rožňave
  JUDr. Pavol Fiala - projektový manažér
 • člen klubu od roku 2011
 • pracuje v oblasti koordinácie eurofondov

členovia revíznej komisie - od 18.5.2016

 

Ing. Martin Riška
predseda
Martin Murin
člen
Mgr. Ján Mikula
člen