Materiálne vybavenie

Astronomický klub Bratislava disponuje týmto funkčným vybavením:

ĎALEKOHĽADY

 

 1. Meade LX-90 (Schmidt-Cassegrainov ďalekohľad na altazimutálnej montáži), priemer zrkadla 8´´, ohnisková vzdialenosť 2000 mm
 2. Celestron PowerSeeker 127EQ (reflektor Newton na paralaktickej montáži a hodinovým pohonom), priemer zrkadla 127 mm, ohnisková vzdialenosť 1000 mm
 3. Celestron NexStar 102SLT (refraktor na altazimutálnej montáži s GoTo systémom), priemer šošovky 102 mm, ohnisková vzdialenosť 660 mm
 4. Meade ETX-70AT (refraktor na altazimutálnej montáži s GoTo systémom), priemer šošovky 70 mm, ohnisková vzdialenosť 350 mm, s prenosným batohom
 5. Dobsonov ďalekohľad 150mm

 

 

PRÍSLUŠENSTVO K ĎALEKOHĽADOM:

 

 1. mesačné filtre
 2. farebné filtre
 3. sada okulárov pre ďalekohľady s priemerom okuláru 1,25´´
 4. spektrálny filter - Star Analyser 100 k ďalekohľadu Celestron NexStar 102SLT
 5. vizuálna Astrosolar fólia pre pozorovanie slnčnej fotosféry k ďalekohľadu Celestron PowerSeeker 127EQ
 6. fotografická Astrosolar fólia pre fotografovanie slnčnej fotosféry k ďalekohľadu Celestron NexStar 102SLT
 7. fotoadaptér M42x1 k ďalekohľadu Celestron PowerSeeker 127EQ

 

 

INÉ VYBAVENIE NA ZABEZPEČENIE ČINNOSTI KLUBU:

 

 1. videokamera Panasonic S-27
 2. dataprojektor Benq

 

Ďalekohľady a príslušenstvo je k dispozícii členom Astronomického klubu Bratislava za dodržania podmienok stanovených vedením klubu. Vypožičanie je podmienené členstvom v klube v trvaní najmä 6 mesiacov, aktívnym platením členského poplatku a podpísaním Dohody o vypožičiavaní.