Darujte 2% astronómii a mládeži

Ako platiteľ dane sa môžete aj v tomto roku rozhodnúť, kam pôjdu 2% Vami zaplatenej dane. Takýmto spôsobom môžete pomôcť mnohým neziskovým organizáciám, medzi ktoré patrí aj Astronomický klub Bratislava. Výhodou je, že netreba nič platiť z vášho vrecka, ide o prerozdelenie už zaplatenej dane, ktorú ste odviedli daňovému úradu. Ak máte záujem pomôcť rozvoju astronómie a mladým ľuďom, ktorí sa o túto krásnu vedu zaujímajú, je určite naša organizácia pre Vás tou správnou voľbou, na ktorú sa oplatí prispieť.

Darujte 2% z vašej dane na pomoc astronómii a mládeži.

Nič Vás to nestojí a nám tým pomôžete

Ako platiteľ dane sa môžete aj v tomto roku rozhodnúť, kam pôjdu 2% Vami zaplatenej dane. Takýmto spôsobom môžete pomôcť mnohým neziskovým organizáciám, medzi ktoré patrí aj Astronomický klub Bratislava. Výhodou je, že netreba nič platiť z vášho vrecka, ide o prerozdelenie už zaplatenej dane, ktorú ste odviedli daňovému úradu. Ak máte záujem pomôcť rozvoju astronómie a mladým ľuďom, ktorí sa o túto krásnu vedu zaujímajú, je určite naša organizácia pre Vás tou správnou voľbou, na ktorú sa oplatí prispieť.

V prípade, že poukazujete 1%, resp. 2% z dane z príjmov právnickej osoby Astronomickému klubu Bratislava a pošlete nám informáciu o tejto skutočnosti spolu s informáciou o výške poukázanej časti dane, zadarmo spravíme pre vašu firmu súkromné pozorovanie oblohy.

Pomôžte mladým astronómom v ich rozvoji. Čo robíme pre mládež?

Expedície a sústredenia

Celkovo cez 800 účastníkov sa zúčastnilo na našich víkendových sústredeniach alebo týždňových Astronomických výmenach skúseností. V roku 2017 sme zorganizovali jarné víkendové sústredenie v Malej Fatre a Astronomickú výmenu skúseností v Oščadnici. V roku 2018 budeme organizovať jarné a jesenné sústredenie a Astronomickú výmenu skúseností 2018 v Tatrách.

Astronomický krúžok v Bratislave

Už 14. ročník astronomického krúžku prebieha každý týždeň v Petržalke. Krúžkarov pripravujeme na rôzne astronomické súťaže, ako sú napríklad Čo vieš o hviezdach? či Astronomická olympiáda.

Exkurzie pre členov klubu

V rámci krúžku sme navštívili hvezdáreň v Hurbanove a v Hlohovci. V roku 2018 budeme organizovať pre členov klubu cestu po slovenských hvezdárňach za účelom predstavenia práce na týchto hvezdárňach pre študentov škôl.

Pozorovania pre širokú verejnosť v prípade zaujímavých úkazov

Pre verejnosť robievame v prípade zaujímavých astronomických úkazov pozorovania na Slavíne, na Kolibe, príp. aj v centre mesta. Jedná sa najmä o pozorovanie zatmení, prechodov planét pred Slnkom, pozorovania Slnka a pod.

Propagácia astronómie

Chcete sa s nami zoznámiť? Príďte sa pozrieť na Dni Bratislavy, Dni Petržalky, Bratislavský majáles a podobné akcie. Určite nás tam nájdete.

Prednášky na školách

V rámci Bratislavy prídeme v prípade záujmu zo strany školy spraviť bezplatnú prednášku na vybranú tému, príp. pozorovanie. Stačí, ak nás osloví zástupca školy a dohodne termín.

Astronomický korešpondenčný seminár

Pre študentov od 2. stupňa základných škôl máme pripravený internetový Astronomický korešpondenčný seminár. Na Slovensku prebieha 13.ročník, do ktorého sa môžu hlásiť dokonca aj študenti škôl zo susednej Českej republiky.

Internetový portál vesmir.sk

Na našom portáli sú novinky zo sveta astronómie a kozmonautiky, aktivity nášho klubu a hvezdární, dáta pre pozorovateľov, mapky a pod. Máme viac ako 120 000 návštev ročne.

Fond na podporu astronómie

Ste v zlej ekonomickej alebo sociálnej situácii, príp. dosahujete v astronómii mimoriadne výsledky? Chcete ísť na naše sústredenie? Je tu pre vás Fond na podporu astronómie. Tiež slúži pre členov klubu na úhradu nákladov spojených s rôznymi konferenciami a pod. Prerozdelili sme už viac ako 1 600 eur, v roku 2018 prerozdelíme ďalších 800 eur.

Ako postupovať, ak nám chcete poukázať 2% z dane?

Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie za vás robí zamestnávateľ

 

 1. Z Potvrdenia o zaplatení dane (dá vám zamestnávateľ) si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
 2. a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.

 3. Údaje o našej organizácii napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať.
 4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

Ak nám chcete oznámiť, že práve Vy ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa... NIE však poukázaná suma).

Potrebné tlačivá: Vyhlásenie o poukázaní sumy 2%, resp. 3% ...

 

Ak si podávate daňové priznanie sami

 1. Vypočítajte si:
 2. a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.

 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete nižšie na tejto stránke.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2018) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

Ak nám chcete oznámiť, že práve Vy ste nám zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa... NIE však poukázaná suma).

Potrebné údaje o našej organizácii nájdete nižšie.

Ak ste právnická osoba

 1. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
 2. POZOR:

  a) Ak ste v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba nám), môžete poukázať iba 1% z dane – vyznačte v daňovom priznaní, že poukazujete iba 1% z dane.

  b) Ak ste v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba nám), tak môžete poukázať 2% z dane – označte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane (tak ako po minulé roky).

  V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

   

 3. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete nižšie na tejto stránke.
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 1 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov!

Potrebné údaje o našej organizácii nájdete nižšie.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:

 

 • názov: Astronomický klub Bratislava
 • právna forma: občianske združenie
 • sídlo: Mamateyova 4, 851 04 Bratislava
 • IČO: 31797687

 

 


Na čo boli použité 2% dane poukázané Astronomickému klubu Bratislava v roku 2017?
V roku 2017 získala naša organizácia z 2% Vami poukázanej dane spolu 1 486,39 €, ktoré boli poukázané nasledovne:

Podpora vzdelávania
(korešpondenčný seminár, prednášky na školách, verejné pozorovania, portál)

727,72 €
Veda a výskum
(pozorovateľské expedície, sústredenia)
758,67 €

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás môžete obrátiť:

Zároveň by sme sa touto cestou radi poďakovali všetkým, ktorí nám darovali svoje 2% v predchádzajúcich rokoch. Veríme, že sme vami poukázané financie použili na účel, na ktorý boli plánované.