Darujte 2% astronómii a mládeži

Aj v tomto roku môžete pomôcť mladým budúcim astronómom v ich raste. Ako? Poukázaním 2% z vami zaplatenej dane Astronomickému klubu Bratislava. Z takto získaných peňazí môžeme financovať expedície, sústredenia či seminár, zadarmo organizovať astronomický krúžok, prednášať na školách či organizovať verejné pozorovania. Zároveň sme s vašou pomocou preplatili náklady na sústredenia v celkovej sume viac ako 3 000 eur.

Darujte 2% z vašej dane na pomoc astronómii a mládeži.

Nič Vás to nestojí a nám tým pomôžete

Už viac ako dvadsať rokov vychovávame mladých astronómov

 

Ako platiteľ dane sa môžete aj v tomto roku rozhodnúť, kam pôjdu 2% Vami zaplatenej dane. Takýmto spôsobom môžete pomôcť mnohým neziskovým organizáciám, medzi ktoré patrí aj Astronomický klub Bratislava. Výhodou je, že netreba nič platiť z vášho vrecka, ide o prerozdelenie už zaplatenej dane, ktorú ste odviedli daňovému úradu. Ak máte záujem pomôcť rozvoju astronómie a mladým ľuďom, ktorí sa o túto krásnu vedu zaujímajú, je určite naša organizácia pre Vás tou správnou voľbou, na ktorú sa oplatí prispieť.

V prípade, že poukazujete 1%, resp. 2% z dane z príjmov právnickej osoby Astronomickému klubu Bratislava a pošlete nám informáciu o tejto skutočnosti spolu s informáciou o výške poukázanej časti dane, zadarmo spravíme pre vašu firmu súkromné pozorovanie oblohy.

Pomôžte mladým astronómom v ich rozvoji. Čo robíme pre mládež?

Expedície a sústredenia

Celkovo cez 900 účastníkov sa zúčastnilo na našich víkendových sústredeniach alebo týždňových Astronomických výmenach skúseností, väčšina opakovane. Mladí astronómovia zažívajú chvíle plné prednášok, pozorovaní, exkurzií a popritom si prezrú krásy našej krajiny.

Šikovní členovia klubu môžu s nami neskôr zažiť aj neopakovateľnú atmosféru úplného zatmenia Slnka a priniesť na Slovensko cenné dáta z vykonaných experimentov. Dáta poskytujeme bezplatne žiakom a študentom na ich vlastnú ďalšiu analýzu, prípadne ako podklad na riešenie v súťaži.

Astronomický krúžok v Bratislave

Už 17. ročník astronomického krúžku prebieha každý týždeň v Petržalke. Krúžkarov pripravujeme na rôzne astronomické súťaže, ako sú napríklad Čo vieš o hviezdach? či Astronomická olympiáda.

Exkurzie pre členov klubu

V rámci krúžku sme navštívili hvezdáreň v Hurbanove a v Hlohovci. V roku 2013 sme zorganizovali cestu po slovenských hvezdárňach za účelom predstavenia práce na týchto hvezdárňach pre študentov škôl. V roku 2019 sme boli s členmi klubu v Prahe, kde sme si pozreli hvezdáreň na Petříne, pražské planetárium či Národné technické múzeum, kde má astronómia samostatnú sekciu.

Pozorovania pre širokú verejnosť v prípade zaujímavých úkazov

Pre verejnosť robievame v prípade zaujímavých astronomických úkazov pozorovania na Slavíne, na Kolibe, príp. aj v centre mesta. Jedná sa najmä o pozorovanie zatmení, prechodov planét pred Slnkom, pozorovania Slnka a pod.

Propagácia astronómie

Chcete sa s nami zoznámiť? Príďte sa pozrieť na Dni Bratislavy, Dni Petržalky, Bratislavský majáles a podobné akcie. Určite nás tam nájdete.

Prednášky na školách

V rámci Bratislavy prídeme v prípade záujmu zo strany školy spraviť bezplatnú prednášku na vybranú tému, príp. pozorovanie. Stačí, ak nás osloví zástupca školy a dohodne termín. Prednášali sme okrem Bratislavy aj v Liptovskom Hrádku, Rakovej, Veľkých Levároch a inde.

Astronomický korešpondenčný seminár

Pre študentov od 2. stupňa základných škôl máme pripravený internetový Astronomický korešpondenčný seminár. Na Slovensku prebieha 16.ročník, do ktorého sa môžu hlásiť dokonca aj študenti škôl zo susednej Českej republiky.

Internetový portál vesmir.sk

Na našom portáli sú novinky zo sveta astronómie a kozmonautiky, aktivity nášho klubu a hvezdární, dáta pre pozorovateľov, mapky a pod.

Fond na podporu astronómie

Ste v zlej ekonomickej alebo sociálnej situácii, príp. dosahujete v astronómii mimoriadne výsledky? Chcete ísť na naše sústredenie? Je tu pre vás Fond na podporu astronómie. Tiež slúži pre členov klubu na úhradu nákladov spojených s rôznymi konferenciami a pod. Prerozdelili sme už viac ako 2 400 eur a chystáme sa na prerozdelenie ďalších.

Ako postupovať, ak nám chcete poukázať 2% z dane?

Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie za vás robí zamestnávateľ

 

 1. Z Potvrdenia o zaplatení dane, ktoré vám dá váš zamestnávateľ, si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
 2. a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.

 3. Údaje o našej organizácii napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať.
 4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

Ak nám chcete oznámiť, že práve Vy ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa... NIE však poukázaná suma).

Potrebné tlačivá: Vyhlásenie o poukázaní sumy 2%, resp. 3% ...

 

Ak si podávate daňové priznanie sami

 1. Vypočítajte si:
 2. a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.

 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete nižšie na tejto stránke.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2021) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

Ak nám chcete oznámiť, že práve Vy ste nám zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa... NIE však poukázaná suma).

Potrebné údaje o našej organizácii nájdete nižšie.

Ak ste právnická osoba

 1. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
 2. POZOR:

  a) Ak ste v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba nám), môžete poukázať iba 1% z dane – vyznačte v daňovom priznaní, že poukazujete iba 1% z dane.

  b) Ak ste v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba nám), tak môžete poukázať 2% z dane – označte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane (tak ako po minulé roky).

  V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

   

 3. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete nižšie na tejto stránke.
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 1 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov!

Potrebné údaje o našej organizácii nájdete nižšie.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:

 

 • názov: Astronomický klub Bratislava
 • právna forma: občianske združenie
 • sídlo: Mamateyova 4, 851 04 Bratislava
 • IČO: 31797687

 

 


Na čo boli použité 2% dane poukázané Astronomickému klubu Bratislava v roku 2019?
V roku 2020 (pripísané do 31.12.2020) získala naša organizácia z 2% Vami poukázanej dane spolu 638,21 €, ktoré boli využité nasledovne:

Podpora vzdelávania
(korešpondenčný seminár, prednášky pre školy, verejné pozorovania, portál)

326,74 €
Veda a výskum - prenesené na aktivity v roku 2021
(pozorovateľské expedície, sústredenia)
311,47 €

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás môžete obrátiť:

Zároveň by sme sa touto cestou radi poďakovali všetkým, ktorí nám darovali svoje 2% v predchádzajúcich rokoch. Veríme, že sme vami poukázané financie použili na účel, na ktorý boli plánované.